۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

از هر دو, پیدا کنید پرتقال فروش رااز هر ۲ تا تبلیغ تلیویزیون یکی تبلیغ بانکه ، ولی مردم هر روز فقیر تر میشند
از هر ۲ روز هفته یکیش تعطیله اما باز مردم افسرده تر میشند
از هر ۲ نفر توی خیابون یه نفر لیسانس داره اما باز مردم بیکار تر میشند
از هر ۲ تا خونه یکیش نوسازه اما مردم باز بی‌خانمان تر میشند
از هر ۲ نفر یکی دماغش رو عمل کرده اما باز قیافه‌ها زیبا نمیشند .....
از هر ۲ نفر یکی حاجی شده اما باز مردم بی‌خدا تر میشند !
از هر ۲ نفر یکی مبارز شده اما باز مردم از خونه تکون نمیخورند